Opening van de Steltenbergen

Op 20 april 2007 was het dan eindelijk zover,.. Na meer dan 6 jaar de officiele opening!

Om deze heugelijke dag te vieren was ook groep 8 van basisschool "de Bongerd" uitgenodigd. Ze zijn 's middags per fiets naar ons erf gekomen. Daar hebben ze vanaf de overkant van het kanaal tekeningen van de schuurbergen gemaakt, verder hebben ze de kano en de roeiboot uitgeprobeerd en ook de dieren waren erg in trek.

En toen ..... Vanaf 3 uur begon het officiele gedeelte

Na enkele toespraken, van onder meer de gedeputeerde van de provicie Gelderland mevrouw van der Kolk en Burgermeester Pennings van de gemeente Voorst, werd het tijd om de schuurbergen symbolisch geopend. Dit werd gedaan door de beide schuurbergen te voorzien van een monumentenschildje. De een geplaatst door mevrouw van der Kolk en de ander door burgermeester Pennings.

Om de opening extra luister bij te zetten lieten de kinderen uit groep 8 allemaal een ballon op. En tot slot werd, voor ons geheel onverwacht, aan het project het voorsterluik 2007 toegekend. Dat is een prijs voor het mooist gerestaureerde object in de gemeente Voorst